top of page

Sangi –

Poetic identity for the a fictive art bar

Sangi är en plats där perpektiv vidgas. Sammansättningen utav konst, drinkar och samtal som växer där emellan introducerar oss till nya vyer som öppnar upp och möjliggör för transformation inom oss.

Problem:

Vi kommer sällan i kontakt med sådant

som är abstrakt eller visuellt svårt att

ta till sig.

De gallerier/museum som finns idag

känns för många segregerade.

Restauranger som är kända för sin konst idag framhäver inte konsten i den bemärkelse jag vill.

Mest prydnad.

Konst + Bar

Låta konsten ha en naturlig plats i samhällsutvecklingen.

Konsten är ett universellt språk.

Alla kan samlas och förstå konst.

Får oss att tänka i nya banor vilket främjar ens personliga och emotionella utveckling.

sangi logotyp.png

Syftet är att Sangi får besökaren att känna sig inspirerad till att utforska nya vyer och hitta nya sidor av sig själv man kanske inte visste om fanns. Efter ett besök hos Sangi ska besökaren känna sig full av energi i form av nya insikter och perspektiv, som i sin tur kan sätta grunden för transformation.

Jag har valt att trycka på ordet transformation då jag finner detta intressant. Och jag vill lyfta transformation i den bemärkelse i att förändra sitt sinne. Sangi får oss att fördjupa förståelsen av en existentiell sida med relation till konsten: Hur konsten åstadkommer inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren.

formia.png
fro.png

Formspråket för Sangi består utav enkla geometriska cirklar.

Dessa cirklar är kärnan i mitt arbete och symboliserar olikheter

och olika intryck som tillsammans förenas och skapar nya perpektiv. 

Namnlöst-1.jpg
meny fram bak vanessa.jpg

Förändring genomsyrar hela baren. Varje vecka kommer drinkmenyer bytas ut efter

den kreatör som ställer ut. För att vidga våra perpektiv och sinnen kommer tre utav kreatörers verk tolkas i en drink vilket skapar nyfikenhet och öppnar upp för diskussion.

poster.....jpg
cirkelllll.png
cirkelllll.png
cirkelllll.png
cirkelllll.png
cirkelllll.png
bottom of page